PlynoServis

Odborné prehliadky plynových spotrebičov (Ročné "revízie")

 • domáce i priemyselné ( do 0,5 MW) plynové spotrebiče
 • kontroluje sa, resp. čistí sa:
  • celkový stav, prívod plynu, odťah spalín, manostat ventilárora, spalinový termostat
  • poistný ventil, dotlakovávanie vykurovacieho systému
  • elektrická časť kotla, horáky, elektródy
  • expanzná nádoba
  • nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu, meranie spalín
  • výmenník TUV, trojcestný ventil, zmiešavací ventil nízkoteplotného vykurovania
  • filtre, odvzdušňovací ventilvýstupom je:
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO

Predaj, montáž a spustenie kotla do prevádzky

 • poradenstvo pri výbere kotla s osobnou konzultáciou
 • pripojenie kotla na rozvody vody a plynu
 • spustenie do prevádzky odborne spôsobilým pracovníkom
 • vysvetlenie obsluhy spotrebiča a regulácie - termostat

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov 

 • diagnostika a odstránenie poruchy

Zapojenie plynových sporákov

 • pripojenie sporákov odborne spôsobilým pracovníkom
 • použitie príslušného materiálu s certifikátom